Hỗ trợ pháp lý trong kinh doanh
Thông tư 12/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư VN đầu tư ra nước ngoài
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh về thuế hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh về thuế; Căn cứ Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; Căn cứ Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; Căn cứ Nghị định số 17/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài như sau:
Tranh chấp đất đai
Đất không có giấy tờ, khó giải quyết tranh chấp
Bà Hồng cho biết, năm 1990, vì hoàn cảnh khó khăn không có chỗ ở, Ban quản lý khu di tích Dinh Cô hướng dẫn bà ra sau chân đồi Dinh Cô, khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải khai phá đất làm nhà ở
Văn Bản Pháp luật
LUẬT ĐẦU TƯ 59/2005/QH11 29/11/2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư.
Tư vấn dự án
Dự án đầu tư ở nước ngoài được chuyển lỗ về nước
(Luatcongdong) - Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư dự án tại nước ngoài phải chấm dứt hoạt động có phát sinh khoản lỗ mà phải gánh chịu thì doanh nghiệp được kê khai, bù trừ số lỗ này vào thu nhập chịu thuế.
Tìm kiếm
Văn bản pháp quy
Giới thiệu
Địa chỉ liên lạc
Văn phòng hà nội:
P307, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Email:hanoi@cmwlaw.vn
VP Hồ Chí Minh:
Lầu 9, Tòa nhà Thanh Dung, 179 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM
Email: hcm@cmwlaw.vn
Tel: 04.2220.9868/69 - 08.3837.4998 Fax: 04.2220.9539/ 08.6269.4166
Khách trực tuyến
Số người đang xem: 13
Số người đã xem trong ngày: 133
Tổng số người đã xem: 1013473
Copyright 2010 by Công ty Luật Cộng Đồng