CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:
 
Cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:
I.                    HỘI ĐỘNG HÒA GIẢI LAO ĐỘNG CƠ SỞ HOẶC HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG:
Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hào giải viên lao động tiến hành hòa giải tranh chấp lao động cá nhân theo quy định sau đây:
1.      Thời hạn hòa giải là không qua ba ngày làm việc, kể tư ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải;
2.      Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể cử đại diện được ủy quyền của họ tham gia phiên họp hòa giải.
Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để hai bên xem xét.
Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hòa giải thì hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động lập biên bản giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của chủ tịch và và thư ký hội đồng hòa giải lao động cơi sở hoặc hòa giải viên lao động. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thỏa thuận ghi trong biên bản hòa giải thành.
Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hòa giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành có chữ ký của các bên tranh chấp có mặt, của chủ tịch và thư ký hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động.
Bản sao biên bản hòa giải thành không hòa giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản;
3.      Trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời gian giải quyết mà hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải thì mooic bên tranh chấp có quyền yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết.
II.                 TÒA ÁN NHÂN DÂN
1.      Tòa án nhân dân giải quyết các trạnh chấp lao động cá nhân mà hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động hòa giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn quy định ( 3 ngày làm việc, kêt từ ngày nhận được yêu câu hòa giải).
2.      Tòa án nhân dân giải quyết những tranh chấp lao độngh cá nhân sau đây mà không bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở:
a)      Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động;
b)     Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấp dứt hợp đồng lao động;
c)     Tranh chấp giữa người giúp việc với người sử dụng lao động;
d)     Tranh chấp về bảo hiểm xã hội quy định tại điểm b khoản 2 Điều 151 của bộ luật này;
e)     Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
3.      Người lao động được miễn án phí trong các hoạt động tố tụng để đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, để giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
4.      Khi xét xử, nếu tòa án nhân dân phát hiện hợp đồng lao động trái với thỏa ước lao động tập thể, pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, các thỏa thuận khác trái với pháp luật lao động thì tuyên bố hợp đồng lao động, thỏ ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, các thỏa thuân khác vô hiêu từng phần hoặc toàn bộ.
5.      Chính phủ quy định cụ thể việc giải quyết hậu quả đối với các trường hợp hợp đồng lao động lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, các thỏa thuận khác bị tuyên bố hiệu quy định tại khoản 3 điều 29, khoản 3 điều 48 của Bộ luật Lao động và khoản 4 mục này.
Tìm kiếm
Văn bản pháp quy
Giới thiệu
Địa chỉ liên lạc
Văn phòng hà nội:
P307, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Email:hanoi@cmwlaw.vn
VP Hồ Chí Minh:
480/15A Nguyễn Cư Trinh, P9, Q10, TPHCM
Email: hcm@cmwlaw.vn
Tel: 04.2220.9868/69 - 08.3837.4998 Fax: 04.2220.9539/ 08.6269.4166
Khách trực tuyến
Số người đang xem: 54
Số người đã xem trong ngày: 1336
Tổng số người đã xem: 2277601
Copyright 2010 by Công ty Luật Cộng Đồng