Văn Bản Pháp luật

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản và các văn bản hướng dẫn thi hành

(luatcongdong)Một số các văn bản về luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản

STT

TÊN VĂN BẢN

  NĂM PHÁT HÀNH

1

13/2003/QH11

Luật đất đai 2003

2

181/2004/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai

3

 

 

4

01/2005 /TT-BTNMT

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

5

188/2004/NĐ-CP

 

Nghị định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

6

114/2004/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

7

123/2007/NĐ-CP

 

Nghị định sửa đổi bổ xung một số điều của nghị định số 188/2004/NĐ-CP

8

145/2007/TT-BTC

 

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP

9

198/2004/NĐ-CP

Nghị định về thu tiền sử dụng đất

10

117/2004/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP

11

44/2008/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP

12

116/2004/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số  197/2004/NĐ-CP

13

197/2004/NĐ-CP

Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

14

 142/2005/NĐ

 Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

15

120/2005/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP

16

141/2007/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC

17

13/2006/NĐ-CP

Nghị định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị

tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất

không thu tiền sử dụng đất

18

 29/2006/TT-BTC

 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP

19

17/2008/QĐ-UBND

Quyết đinh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tp.HCM

20

12/2008/QĐ-UBND

Quyết đinh ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Tp.HCM

21

19/2008/QĐ-UBND

Quyết đinh ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Tp.HCM

22

144/2007/QĐ-UBND

Quyết đinh ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Tp.HCM

23

35/2008/NĐ-CP

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

24

16/2005/TT-BXD

Thông tư hướng đẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình

25

05/2005/QĐ-BXD

Quyết đinh ban hành "Định mức dự toán xây dựng cơ bản"

26

 10/2005/QĐ-BXD

 Quyết định về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án xây dựng công trình

27

 11/2005/QĐ-BXD

 Quyết định về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

28

63/2006/QH11

Luật kinh doanh bất động sản

29

153/2007/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản

 Download.

 
 
Cong Dong
Tìm kiếm
Văn bản pháp quy
Giới thiệu
Địa chỉ liên lạc
Văn phòng hà nội:
P307, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Email:hanoi@cmwlaw.vn
VP Hồ Chí Minh:
480/15A Nguyễn Cư Trinh, P9, Q10, TPHCM
Email: hcm@cmwlaw.vn
Tel: 04.2220.9868/69 - 08.3837.4998 Fax: 04.2220.9539/ 08.6269.4166
Khách trực tuyến
Số người đang xem: 6
Số người đã xem trong ngày: 552
Tổng số người đã xem: 2463569
Copyright 2010 by Công ty Luật Cộng Đồng