Giới thiệu

LUẬT CỘNG ĐỒNG TS.LUẬT GIA ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đỗ Đức Hồng Hà                                      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 30 tháng 8 năm 1973                               Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Hải Dương                                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                

Năm nhận học vị: 2007                                         Nước nhận học vị: Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                   Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Giám đốc Học viện Tư pháp

Địa chỉ cơ quan: Phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 6 - ngõ 291/42 - đường Lạc Long Quân - tổ 4 - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04 628 73 428; Fax: 04 627 40 999

Điện thoại cá nhân: 09 15 12 10 16

Email: doduchongha@gmail.com                              

Webside: http://luatcongdong/

Số chứng minh nhân dân: 011866038, cấp ngày 04/6/2009, tại Hà Nội

Số hộ chiếu: S1143160.                Ngày cấp: 30/10/2014.             Có giá trị đến: 30/10/2019.

Cơ quan cấp: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao …………………

Mã số thuế: 8019326521

Tài khoản: Đỗ Đức Hồng Hà, 12510000039012, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, chi nhánh Đông Đô, Đống Đa, Hà Nội.

Trưởng bộ môn Luật hình sự, Khoa luật, Viện Đại học Mở Hà Nội

Ủy viên Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012-2016

Giảng viên kiêm chức Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Cảnh sát nhân dân; Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Học viện Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Mở Đại học Huế; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông; Trường Đào tạo cán bộ Thanh tra...

Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp

Chỉ huy trưởng – Ban Chỉ huy quân sự Học viện Tư pháp (theo Quyết định số 693/QĐ-BTL ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội)

Công chức loại B. Bậc lương: 3/8, ngạch chuyên viên chính. Mã ngạch 01.002, Hệ số lương 5,08 (từ ngày 01-12-2014)

Phụ cấp trách nhiệm: 1 kể từ ngày 01-02-2015

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ quản lý nhà nước: Cử nhân - chuyên viên chính

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/5/1993

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

1.1. Bằng đại học 1: Đại học Luật Hà Nội

            Hệ đào tạo: Chính quy

            Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

            Ngành học: Luật Tư pháp (Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học...)

            Nước đào tạo: Việt Nam                                                        Năm tốt nghiệp: 1991

1.2. Bằng đại học 2: Học viện Hành chính quốc gia (nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia)

            Ngành học: Hành chính học                                                   Năm tốt nghiệp: 2003

1.3. Bằng đại học 3: Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia

            Ngành học: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước        Năm tốt nghiệp: 2008

2. Sau đại học:

2.1. Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự và Tội phạm học

            Năm cấp bằng: 2002

            Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

2.2. Bằng Tiến sỹ chuyên ngành: Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự và Tội phạm học

            Năm cấp bằng: 2007

            Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

            Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Tội giết người trong luật hình sự Việt Nam và đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này

3. Ngoại ngữ:

Học phương pháp giảng dạy đại học tại Vương quốc Thuỵ Điển.

4. Chứng chỉ, chứng nhận:

4.1. Chứng chỉ Phương pháp dạy học đại học (số 66/SP2, ngày 04-9-1994 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

4.2. Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo tiếng Anh luật 300 giờ (số 10/Law 5-2002, ngày 20-5-2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội).

4.3. Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B (số B 338406, ngày 18-4-2006 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ tin học - ngoại ngữ).

4.4. Chứng nhận Sư phạm tương tác và Đào tạo theo học chế tín chỉ (số 046/CN-SPTT, ngày 16-3-2007 của Chủ nhiệm Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội).

4.5. Chứng nhận Thiết kế công cụ đo lường và sử dụng phần mềm thống kê xã hội SPSS trong phân tích kết quả điều tra khảo sát (số 228/ĐT-TT Cấp theo Quyết định số 21/ĐT-TT, ngày 07-8-2007 của Giám đốc Trung tâm Bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội).

4.6. Chứng nhận Trình độ cao cấp lý luận chính trị (số TC08.0267, ngày 25-4-2008 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

4.7. Chứng nhận đã hoàn thành khóa học "Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc hiệu quả" (ngày 17-10-2010 do Giám đốc Brainwork Việt Nam Phan Nam Bình ký).

4.8. Chứng nhận đã hoàn thành khóa học "Kỹ năng tổ chức cuộc họp hiệu quả" (ngày 31-10-2010 do Giám đốc Brainwork Việt Nam Phan Nam Bình ký).

4.9. Chứng nhận đã hoàn thành khóa "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính" từ ngày 20/7/2010 đến ngày 20/10/2010, xếp loại giỏi (ngày 11-11-2010 do Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức PGS.TS. Nguyễn Tiệp ký).

4.10. Chứng nhận đã hoàn thành khóa học "Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong công việc" (ngày 01+02-7-2011) do Giám đốc Brainwork Việt Nam Phan Nam Bình ký.

4.11. Chứng nhận đã hoàn thành chương trình "TIn học văn phòng nâng cao" số 08/GCN-QBICT ngày 23/12/2013 do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình tổ chức (Từ ngày 09/9/2013 đến ngày 09/12/2013) do Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình ký.

4.12. Chứng chỉ đã hoàn thành khóa học về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp số 12697-13/HVHC ngày 06/01/2014 do Giám đốc Học viện Hành chính GS.TS. Nguyễn Đăng Thành ký (từ ngày 06/11/2013 đến ngày 06/01/2014).

4.13. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu số: ĐTNC - 075/14/STEC ngày 18/6/2014 do Giám đốc Viện Đào tạo STEC Hoàng Văn Nam ký (từ ngày 10/6/2014 đến ngày 14/6/2014).

4.14. Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số: K6 - 002/14/QLDA ngày 24/6/2014 do Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và Công nghệ STEC Hoàng Văn Nam ký (từ ngày 15/6/2014 đến ngày 20/6/2014).

4.15. Chứng nhận tốt nghiệp Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2, khoá 48, từ ngày 04/8/2014 đến ngày 28/8/2014 mở tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, xếp loại giỏi, số hiệu A0020865 ngày 28/8/2014 do Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Đình Minh ký (8.50 điểm, loại giỏi).

4.16. Chứng chỉ bồi dưỡng Lãnh đạo cấp Vụ trưởng, tháng 9/2015.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ QUÁ TRÌNH LƯƠNG

1. Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......

Từ tháng 3/1992 đến tháng 01/1994

Làm Nghĩa vụ quân sự tại D8, E18, F325, QĐ2

Từ ngày được tuyển dụng làm công chức nhà nước 01-05-1995 đến ngày 30-11-2009

Giảng viên Luật hình sự - Đại học Luật Hà Nội; Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội

Từ ngày 01-12-2009 đến ngày 09-8-2010

Thư ký, Ban Thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp

Từ ngày 10-8-2010 đến ngày 30-6-2012

Chuyên viên chính, Phó Trưởng ban, Ban Thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp

Từ ngày 01-7-2012 đến ngày 31-01-2015

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới của Bộ Tư pháp đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Từ ngày 01-02-2015 đến ngày 31-8-2015

Chuyên viên chính, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp

Từ ngày 01-9-2015 đến nay

Chuyên viên chính, Giám đốc Học viện Tư pháp

2. Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm

01/02/

2002

01/10/

2004

01/02/

2005

01/02/

2008

01/12/

2009

01/01/

2011

01/12/

2011

Mã ngạch/bậc

Giảng viên,

Bậc 3,

Giảng viên,

Bậc 3

Giảng viên,

Bậc 4

Giảng viên;

Bậc 5

Chuyên viên,

Bậc 5

Chuyên viên chính,

Bậc 1

Chuyên viên chính,

Bậc 2

Hệ số lương

2,40

3,00

3,33

3,66

3,66

4,40

4,74

 

 

 

Tháng/năm

01/12/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ngạch/bậc

Chuyên viên chính,

Bậc 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

5,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

"Triết học Mác-Lênin và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam - Cơ sở lí luận, phương pháp luận trong nhận thức, nghiên cứu một số ngành luật", Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giảng viên chính Bộ môn Mác-Lê nin, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã bảo vệ thành công năm 2003.

 

Đề tài cấp Trường

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách cộng tác viên với chuyên đề: "Một số vấn đề về cơ sở triết học trong nhận thức và nghiên cứu Luật Hình sự", tr. 163-188.

 

2

"Nghiên cứu lịch sử hình thành, nội dung cơ bản và những giá trị của Bộ Quốc triều hình luật thời Nhà Lê (Bộ luật Hồng Đức)", Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Lê Thị Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã bảo vệ thành công năm 2004.

Đề tài cấp Bộ

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách cộng tác viên với chuyên đề: "Nội dung và giá trị của những qui định về các tội phạm cụ thể trong Bộ Quốc triều hình luật".

3

"Tội tổ chức đua xe trái phép, tội đua xe trái phép và đấu tranh phòng, chống các tội này trên địa bàn thành phố Hà Nội", Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Trương Quang Vinh, Giảng viên chính Bộ môn Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã bảo vệ thành công năm 2004.

Đề tài cấp Trường

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách cộng tác viên với chuyên đề: "Thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội", tr. 80-95.

4

"Đổi mới phương pháp dạy môn luật hình sự ở bậc đại học" Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Hoàng Văn Hùng, Giảng viên chính Bộ môn Luật Hình sự, Trưởng Bộ môn Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã bảo vệ thành công ngày 30-12-2005.

Đề tài cấp Trường

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách cộng tác viên với chuyên đề: "Đổi mới phương pháp giảng dạy luật hình sự".

5

"Tội phạm và hình phạt trong Hoàng Việt luật lệ (Bộ luật Gia Long)", Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Trương Quang Vinh, Giảng viên chính Bộ môn Luật Hình sự, Phó chủ nhiệm khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã bảo vệ thành công ngày 02-6-2006.

Đề tài cấp Trường

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách cộng tác viên với chuyên đề: "Các tội xâm phạm sức khỏe của con người (Đấu ẩu thượng, đấu ẩu hạ) trong Hoàng Việt luật lệ", tr. 128-139.

6

"Các tội phạm về tham nhũng có tính chất chiếm đoạt tài sản và đấu tranh phòng, chống các tội này ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế", Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Dương Tuyết Miên, Giảng viên chính Bộ môn Luật Hình sự, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật phòng, chống tội phạm, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã bảo vệ thành công ngày 20-5-2008.

 

Đề tài cấp Trường

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia viết chung với ThS. Phạm Thị Học với tư cách cộng tác viên với chuyên đề: "Tội tham ô tài sản - những vấn đề lý luận và thực tiễn", tr. 55-80.

 

7

"Các tội xâm phạm trật tự công cộng theo quy định của BLHS - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Cao Thị Oanh, Giảng viên Bộ môn Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã bảo vệ thành công ngày 04-12-2009.

 

Đề tài cấp Trường

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách cộng tác viên với 02 chuyên đề: "1. Tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm - lý luận và thực tiễn; 2. Tội mua dâm người chưa thành niên - lý luận và thực tiễn", tr. 162-190.

8

"Quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành - kinh nghiệm nước ngoài và phương hướng đổi mới nguồn văn bản pháp luật hình sự ở Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Đỗ Đức Hồng Hà, Giảng viên Bộ môn Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã bảo vệ thành công ngày 19-10-2010.

(Xếp loại khá)

Đề tài cấp Bộ (Bộ Tư pháp)

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách là Chủ nhiệm đề tài.

 

9

"Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức”. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Cao Thị Oanh, Giảng viên Bộ môn Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã bảo vệ thành công ngày 02-6-2011.

(Xếp loại khá)

Đề tài cấp Bộ (Bộ Tư pháp)

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách đồng cộng tác viên với TS. Đồng Hiểu Tùng chuyên đề: "Quy định về trách nhiệm hình sự của tổ chức ở Trung Quốc", tr. 216-233.

10

"Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện quy định của BLHS Việt Nam phần về các tội phạm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

Đã bảo vệ thành công ngày 24-01-2014.

(Xếp loại khá)

Đề tài cấp Bộ (Viện Nghiên cứu lập pháp, thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội)

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách thư ký và cộng tác viên.

 

11

"Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện quy định của BLHS Việt Nam phần chung đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

Đang xếp lịch bảo vệ.

Đề tài cấp Bộ (Viện Nghiên cứu lập pháp, thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội)

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách thư ký và cộng tác viên.

 

12

"Vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã - vấn đề đặt ra và giải pháp kiện toàn”. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Thị Lài, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

Đang triển khai.

Đề tài cấp Bộ (Bộ Tư pháp)

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách cộng tác viên.

 

13

"Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải pháp nâng cao thu nhập tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới”. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Đỗ Đức Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

Đã bảo vệ thành công 12-2013.

(Xếp loại khá)

Đề tài cấp Trường (Trường Trung cấp Luật Đồng Hới)

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách là Chủ nhiệm đề tài.

 

14

"Thực trạng và giải pháp bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới”. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Đỗ Đức Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

Đã bảo vệ thành công 12-2013.

(Xếp loại khá)

Đề tài cấp Trường (Trường Trung cấp Luật Đồng Hới)

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách là Chủ nhiệm đề tài.

 

15

"Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học các môn Luật cơ bản ở Trường Trung cấp Luật Đồng Hới”. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Đỗ Đức Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

Đã bảo vệ thành công 12-2014.

(Xếp loại giỏi)

Đề tài cấp Trường (Trường Trung cấp Luật Đồng Hới)

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách là Chủ nhiệm đề tài.

 

16

"Hoàn thiện luật và khung chương trình, giáo trình, giáo án, tập bài giảng, tài liệu học tập các môn Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Thương mại; Luật Tài chính; Luật Đất đai; Luật Môi trường; Luật Lao động và An sinh xã hội theo Hiến pháp năm 2013”. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Đỗ Đức Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

Đã bảo vệ thành công 12-2014.

(Xếp loại khá)

Đề tài cấp Trường (Trường Trung cấp Luật Đồng Hới)

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách là Chủ nhiệm đề tài.

 

 

 

 

2. Các hội thảo khoa học đã tham gia:

TT

Tên chuyên đề

Thuộc hội thảo

Cấp quản lý/thời gian tổ chức

 

 

 

1

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách cộng tác viên với bài: "Tiếp cận Luật Hình sự Nhật Bản dưới góc độ so sánh luật".

Tên Đề tài hội thảo khoa học cấp Khoa: "Luật Hình sự một số nước trên thế giới - Những khía cạnh cần tiếp cận đối với môn học", Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Phạm Thị Học, Giảng viên chính Bộ môn Luật Hình sự, Trưởng Bộ môn Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã tổ chức thành công ngày 30-12-2006.

2

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với tư cách cộng tác viên với bài: "Một số nội dung cơ bản trong luật hình sự Nhật Bản".

Tên Đề tài hội thảo khoa học cấp Khoa: "Luật Hình sự một số nước trên thế giới - Những khía cạnh cần tiếp cận đối với môn học", Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Phạm Thị Học, Giảng viên chính Bộ môn Luật Hình sự, Trưởng Bộ môn Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đã tổ chức thành công ngày 30-12-2006.

 

 

 

3

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với t­ư cách cộng tác viên với bài: "Thực hiện Luật Bình đẳng giới bằng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự", tr. 14-24.

Tên Đề tài hội thảo khoa học cấp Tr­ường: "Luật Bình đẳng giới - một số vấn đề nhận thức và vận dụng", Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.

- Cấp quản lý: Công Đoàn trường, Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Thời gian thực hiện 1 năm.

- Đã tổ chức thành công ngày 29-8-2007.

4

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với t­ư cách cộng tác viên với bài: "Hoàn thiện các biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam".

Viện Khoa học Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.

- Đã tổ chức thành công tháng 01 năm 2008.

5

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với t­ư cách cộng tác viên với 2 bài:

- "Hoàn thiện hệ thống hình phạt Việt Nam trên cơ sở so sánh hệ thống hình phạt Việt Nam với hệ thống hình phạt Thụy Điển", tr. 84-89.

- "Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật", tr. 90-101.

Tên Đề tài hội thảo khoa học cấp Khoa: "Hoàn thiện các quy định thuộc Phần chung của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999", Khoa Luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.

- Chủ trì hội thảo: TS. Hoàng Văn Hùng.

- Cấp quản lý: Khoa Luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Thời gian thực hiện 1 năm.

- Đã tổ chức thành công ngày 23-9-2008.

6

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với t­ư cách cộng tác viên với bài: "Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực hình sự", (Chuyên đề số 12).

Tên Đề tài hội thảo khoa học cấp Khoa: "Thực hiện pháp luật ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn", Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Khoa Hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.

- Chủ trì hội thảo: TS. Nguyễn Minh Đoan.

- Cấp quản lý: Khoa Hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Thời gian thực hiện 1 năm.

- Đã tổ chức thành công ngày 26-10-2008.

7

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với t­ư cách cộng tác viên với bài: "Tranh tụng trong hoạt động tố tụng hình sự và việc thể chế hóa tinh thần cải cách tư pháp về tranh tụng vào xây dựng, hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự".

Viện Khoa học Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.

- Đã tổ chức thành công tháng 12 năm 2008.

8

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với t­ư cách cộng tác viên với bài: "Dạy và học môn Luật hình sự Việt Nam theo học chế tín chỉ" (tr. 124-177) - Kỷ yếu hội thảo khoa học “Học chế tín chỉ và khả năng áp dụng trong giáo dục đại học Công an nhân dân”, Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Hà Nội, 2009.

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân tổ chức.

- Đã tổ chức thành công ngày 15 tháng 01 năm 2009.

9

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với t­ư cách cộng tác viên với bài: "Mối quan hệ giữa quyền con người với Luật Thi hành án hình sự Việt Nam”.

Tên Đề tài hội thảo khoa học Quốc tế: "Bảo vệ quyền con người - tiếp cận đa ngành và liên ngành", Khoa Luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.

- Chủ trì hội thảo: GS.TS. Võ Khánh Vinh - Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

- Cấp quản lý: Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

- Thời gian thực hiện 1 năm.

- Đã tổ chức thành công ngày 28-3-2009.

10

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với t­ư cách cộng tác viên với 4 bài:

- "Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm tính mạng của con người";

- "Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm sức khỏe của con người";

- "Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế”;

- "Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm an toàn công cộng”.

Tên Đề tài hội thảo khoa học cấp Khoa: "Hoàn thiện các quy định thuộc Phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999", Khoa Luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.

- Chủ trì hội thảo: TS. Hoàng Văn Hùng.

- Cấp quản lý: Khoa Luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Thời gian thực hiện 1 năm.

- Đã tổ chức thành công ngày 27-5-2009.

11

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia viết chung với ThS. Phạm Văn Báu với t­ư cách cộng tác viên với bài: "So sánh hình phạt và các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt trong BLHS Việt Nam và BLHS Trung Hoa" (tr. 30-45).

Trường Đại học Vân Nam Trung Quốc tổ chức.

- Đã tổ chức thành công ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2009.

12

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với t­ư cách cộng tác viên với bài: "Những vấn đề cần biết về dạy - học theo học chế tín chỉ" (tr. 13-25).

Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức.

- Đã tổ chức thành công tháng 8 năm 2009.

13

Đỗ Đức Hồng Hà tham gia với t­ư cách cộng tác viên với bài: "Quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ ở nước Cộng hòa In-đô-nê-xia" (tr. 72-75).

Tên Đề tài hội thảo: "Quyền của phụ nữ theo pháp luật các nước ASEAN", Ban Nữ công, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.

- Đã tổ chức thành công ngày 20 tháng 10 năm 2009.

 

 

 

3. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

3.1. Đỗ Đức Hồng Hà (2000), "Một số điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế của Bộ luật Hình sự năm 1999", Tạp chí Luật học, (số 02), tr. 28-31.

3.2. Đỗ Đức Hồng Hà (2000), "Tội gây ô nhiễm nguồn nước trong Bộ luật Hình sự năm 1999", Tạp chí Khoa học - Công Nghệ - Môi trường, (số 9), tr. 10-12.

3.3. Đỗ Đức Hồng Hà (2000), "Hình phạt tử hình ở một số nước trên thế giới", Tạp chí Pháp lí, (số 12), tr. 33.

3.4. Đỗ Đức Hồng Hà (2001), "Xu hướng bãi bỏ hình phạt tử hình ở Châu Á - Thái Bình Dương", Tạp chí Kiểm sát, (số Tết Tân Tỵ), tr. 39 và 54.

3.5. Đỗ Đức Hồng Hà (2001), "Những vấn đề mới về các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân", Tạp chí Luật học, (số 3), tr. 13-17 và 31.

3.6. Đỗ Đức Hồng Hà (2001), "Về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật trong Bộ luật Hình sự 1999", Tạp chí Kiểm sát, (số 11), tr. 23-25.

3.7. Đỗ Đức Hồng Hà (2002), "Qui định về tội giết người trong Bộ luật Hình sự năm 1985 và Bộ luật Hình sự năm 1999", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 4), tr. 21-23.

3.8. Đỗ Đức Hồng Hà (2002), "Qui định về tội giết người trong Luật tục của người Ê-Đê", Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (số 12), tr. 35-36 và 44.

3.9. Đỗ Đức Hồng Hà (2003), ""Đã bị xử phạt hành chính" một qui định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 để phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 01), tr. 30-31.

3.10. Đỗ Đức Hồng Hà (2003), "Phân biệt tội giết người với một số tội phạm khác xâm phạm tính mạng của con người", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 2), tr. 13-15.

3.11. Đỗ Đức Hồng Hà (2003), "Qui định về tội giết người trong luật hình sự Việt Nam giai đoạn từ năm 1945 đến trước Bộ luật Hình sự năm 1985", Tạp chí Luật học, (số 5), tr. 20-25.

3.12. Đỗ Đức Hồng Hà (2004), "Phân biệt tội giết người với tội cố ý gây thương tích", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 3), tr. 7-11.

3.13. Đỗ Đức Hồng Hà (2004), "Một số đặc điểm tội phạm học của tội giết người", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (số 6), tr. 71-79.

3.14. Đỗ Đức Hồng Hà (2004), "Một số quan điểm khác nhau về định nghĩa và đối tượng tác động của tội giết người", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 13), tr. 15-17.

3.15. Đỗ Đức Hồng Hà (2004), "Chủ thể của tội giết người - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 23), tr. 18-21.

3.16. Đỗ Đức Hồng Hà (2005), "Về giải thích và hướng dẫn áp dụng các qui định của Bộ luật Hình sự về tội giết người - Tồn tại và giải pháp", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 1), tr. 4-14.

3.17. Đỗ Đức Hồng Hà (2005), "Về tình tiết "giết nhiều người" và "giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người"", Tạp chí Luật học, (số 1), tr. 32-36.

3.18. Đỗ Đức Hồng Hà (2005), "Xử lí đối với hành vi dùng vũ lực chống người thi hành công vụ ở nơi công cộng", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 7), tr. 25-27.

3.19. Đỗ Đức Hồng Hà (2005), "Tội "Vi phạm qui định về quản lí, khai thác và bảo vệ rừng" - Những tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 14), tr. 26-30.

3.20. Đỗ Đức Hồng Hà (2005), "Phương hướng khắc phục những tồn tại, vướng mắc khi áp dụng tình tiết "Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình"", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 15), tr. 11-13.

3.21. Đỗ Đức Hồng Hà (2005), "Một số giá trị về nội dung của Bộ luật Hồng Đức", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (số 6), tr. 25-32.

3.22. Đỗ Đức Hồng Hà (2005), "Các tình tiết định khung tăng nặng trong tội giết người phản ánh mức độ lỗi và các đặc điểm về nhân thân người phạm tội", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 18), tr. 17-20.

3.23. Đỗ Đức Hồng Hà (2005), "Phân biệt các loại tội cố ý gây thương tích trong trường hợp nạn nhân là người có lỗi và cũng có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người phạm tội hoặc người thân thích của người phạm tội", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 24), tr. 10-12.

3.24. Đỗ Đức Hồng Hà (2006), "Mặt khách quan của tội giết người - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 02), tr. 7-10.

3.25. Đỗ Đức Hồng Hà (2006), "Lịch sử phân hóa trách nhiệm hình sự trong các qui định về tội giết người từ năm 1945 đến nay", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (số 3), tr. 48-53.

3.26. Đỗ Đức Hồng Hà (2006), "Các tình tiết định khung tăng nặng của tội giết người phản ánh đặc điểm về nhân thân người phạm tội", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 08), tr. 17-19.

3.27. Đỗ Đức Hồng Hà (2006), "Các tình tiết định khung tăng nặng trong tội giết người phản ánh đối tượng bị xâm hại là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (số 10), tr. 52-57.

3.28. Đỗ Đức Hồng Hà (2006), "Việc định tội danh đối với các trường hợp phạm tội gây hậu quả chết người", Tạp chí Kiểm sát, (số 20), tr. 12-18.

3.29. Đỗ Đức Hồng Hà (2006), "Phương hướng khắc phục những tồn tại, vướng mắc khi áp dụng một số qui định của pháp luật hình sự về tình tiết định khung tăng nặng của tội giết người", Tạp chí Kiểm sát, (số 23), tr. 32-38.

3.30. Đỗ Đức Hồng Hà (2007), "So sánh hệ thống hình phạt theo quy định của Luật hình sự Việt Nam với hệ thống hình phạt theo quy định của Luật hình sự Thụy Điển", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (số 5), tr. 51-53+57.

3.31. Đỗ Đức Hồng Hà (2007), "Các tội xâm phạm sức khỏe của con người theo quy định của Bộ luật Gia Long", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (số 9), tr. 75-81.

3.32. Đỗ Đức Hồng Hà (2008), "Hình phạt tử hình ở các nước châu Mỹ, châu Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (số 2), tr. 73-75.

3.33. Đỗ Đức Hồng Hà (2008), "Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự ở Việt Nam trong việc bảo vệ phụ nữ", Tạp chí Luật học, (số 3), tr. 9-18.

3.34. Đỗ Đức Hồng Hà (2009), "Hoàn thiện quy định của BLHS năm 1999 về các tội xâm phạm sở hữu - Phần 1", Tạp chí Nghề luật, (số 5), tr. 24-29.

3.35. Đỗ Đức Hồng Hà (2009), "Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về quyết định hình phạt theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 13), tr. 6-10+15.

3.36. Đỗ Đức Hồng Hà (2009), "Những vấn đề về dạy-học theo học chế tín chỉ", Tạp chí Luật học, (số 7), tr. 67-74.

3.37. Đỗ Đức Hồng Hà (2009), "Tình hình tội phạm giết người ở Việt Nam giai đoạn 1999-2008 và dự báo tình hình tội phạm giết người ở Việt Nam trong 10 năm tới", Tạp chí Khoa học và giáo dục trật tự xã hội, (số 7), tr. 29-33.

3.38. Đỗ Đức Hồng Hà (2009), "Thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình - Một điểm mới trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự Việt Nam", Tạp chí Pháp luật và phát triển, (số 3+4), tr. 149-157.

3.39. Đỗ Đức Hồng Hà và Nguyễn Thị Hồi (2009), "Cơ cấu của quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật hình sự", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (số 19), tr. 5-10+22.

3.40. Đỗ Đức Hồng Hà (2009), "Điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về sự chuẩn bị các điều kiện pháp lý hình sự để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế mà Nhà nước ta đã cam kết", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 19), tr. 3-6.

3.41. Đỗ Đức Hồng Hà (2009), "Pháp luật hình sự Việt Nam về bảo vệ phụ nữ khỏi những hành vi bạo lực", Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (số 10), tr. 65-71+83.

3.42. Đỗ Đức Hồng Hà (2009), "Hoàn thiện hệ thống hình phạt trong Bộ luật Hình sự Việt Nam qua tham khảo Bộ luật Hình sự Trung Hoa", Tạp chí Kiểm sát, (số 21), tr. 41-47.

3.43. Đỗ Đức Hồng Hà (2009), "Hoàn thiện các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt trong Bộ luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở so sánh với Bộ luật Hình sự Trung Hoa", Tạp chí Nghề luật, (số 6), tr. 59-62.

3.44. Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Một số kiến nghị nhằm giải quyết vướng mắc khi áp dụng nội dung Điều 119 và Điều 120 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự", Tạp chí Kiểm sát, (số 4), tr. 7-12.

3.45. Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ ở nước Cộng hòa Indonesia", Tạp chí Luật học, (số 2), tr. 17-22.

3.46. Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (số 8), tr. 51-55.

3.47. Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Hoàn thiện quy định của BLHS năm 1999 về các tội xâm phạm sở hữu - Phần 2", Tạp chí Nghề luật, (số 1), tr. 15-16.

3.48. Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Những nội dung cơ bản trong Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự", Tạp chí Luật học, (số 5), tr. 26-33+16.

3.49. Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Tội mua dâm người chưa thành niên, lý luận và thực tiễn", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 10), tr. 14-20.

3.50. Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Tìm hiểu về cách quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành hiện nay ở Mỹ", Tạp chí Nghề luật, (số 2), tr. 50-56.

3.51. Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Hoàn thiện quy định của BLHS năm 1999 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình", Tạp chí Nghề luật, (số 3), tr. 14-17.

3.52. Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Kinh nghiệm của các nước trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa về nguồn quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành", Tạp chí Luật học, (số 10), tr. 51-59.

3.53. Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm: lý luận và thực tiễn", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (số 22), tr. 45-52.

3.54. Đỗ Đức Hồng Hà và Nguyễn Văn Nghiệp (2011), "Giải pháp hình sự đấu tranh phòng, chống phạm tội có tổ chức", Tạp chí Nghề luật, (số 1), tr. 35-40.

3.55. Đỗ Đức Hồng Hà (2011), "Quy định về tội giết người trong Bộ luật Hồng Đức và Bộ luật Gia Long", Tạp chí Nghề luật, (số 3), tr. 19-25.

3.56. Đỗ Đức Hồng Hà và Nguyễn Thanh Tùng (2011), "Hoàn thiện chế định án treo đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển", Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 23), tr. 1-9.

3.57. Đỗ Đức Hồng Hà và Nguyễn Thị Ngọc Linh (2012), "Hoàn thiện quy định pháp luật trong một số loại hợp đồng", Pháp luật Việt Nam, (số 46), tr. 10-11.

3.58. Đỗ Đức Hồng Hà và Hoàng Thị Oanh (2013), "Vướng mắc về thời điểm kết thúc của thời hạn tạm giữ và tạm giam được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự", Nguồn: http://tks.edu.vn/portal/detail/6782_66__Vuong-mac-ve-thoi-diem-ket-thuc-cua-thoi-han-tam-giu-va-tam-giam-duoc-quy-dinh-trong-Bo-luat-to-tung-hinh-su.html

3.59. Đỗ Đức Hồng Hà (2015), "Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện", Tạp chí Nghề luật, (số 3), tr. 18-25.

4. Các sách đã công bố:

4.1. Viết chung: Quốc triều hình luật - Lịch sử hình thành, nội dung và giá trị, (Sách chuyên khảo), Chủ biên: Tiến sĩ Lê Thị Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 2004. Số đăng kí kế hoạch xuất bản 56/34/CXB, cấp ngày 13/01/2004. (Đỗ Đức Hồng Hà tham gia viết bài "Nội dung và giá trị của những qui định về các tội phạm cụ thể trong Bộ Quốc triều hình luật", tr. 237-266).

4.2. Viết chung: Chuyên đề: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - Một số vướng mắc và phương hướng hoàn thiện, (Sách chuyên đề - Thông tin Khoa học pháp lý), Viện Khoa học pháp lí - Bộ Tư pháp, Hà Nội, năm 2004. Giấy phép xuất bản số 153/1998-CV-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin. (Đỗ Đức Hồng Hà tham gia viết bài "Tội vi phạm các qui định về quản lí, khai thác và bảo vệ rừng - Những tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ", tr. 109-143).

4.3. Viết chung: Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, (Chương trình trung cấp), Chủ biên: Thạc sĩ Hoàng Văn Hùng, Giảng viên chính Bộ môn Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2005. Giấy chấp nhận kế hoạch xuất bản 12/175/CXB. (Đỗ Đức Hồng Hà tham gia viết Chương XVIII "Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người", tr. 275-314).

4.4. Viết riêng: Đỗ Đức Hồng Hà (2008), Bài tập tình huống hình sự và tố tụng hình sự về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của con nguời, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2008. Giấy chấp nhận kế hoạch xuất bản 116-2008/CXB/89-10/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 28-01-2008 (Tổng số 269 trang).

4.5. Tham gia biên soạn: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, (Chương trình đại học), Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, Viện Đại học Mở Hà Nội, năm 2011, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, Giấy chấp nhận xuất bản số 48-2011/CXB/108-10/CAND (408 trang).

4.6. Viết chung: Tội phạm và hình phạt trong Hoàng Việt luật lệ, (Sách chuyên khảo), Chủ biên: TS. Trương Quang Vinh, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2008.

4.7. Viết riêng: Đỗ Đức Hồng Hà (2008), Chỉ dẫn tra cứu Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, (Sách tham khảo), Nxb. Thống kê, Hà Nội, năm 2008 (533 trang). Quyết định xuất bản số 192QĐ/TK-569-2008/CXB/13-29/TK của Cục Xuất bản cấp ngày 02-7-2008.

4.8. Viết chung: Hỏi đáp luật hình sự và tố tụng hình sự - Tập 1, (Sách tham khảo), Nxb. Lao động, Hà Nội, năm 2008 (137 trang). Quyết định xuất bản số 792QĐLK/TĐ. Giấy xác nhận đăng ký kế hoặc xuất bản của Cục Xuất bản số 989-2008/CXB/01-169/LĐ ngày 27-10-2008.

4.9. Viết riêng: Đỗ Đức Hồng Hà (2008), Tội giết người và đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, (Sách chuyên khảo), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2008 (328 trang). Số đăng ký KHXB: 438-2008/CXB/05-116/TP. Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 20-5-2008.

4.10. Viết riêng: Đỗ Đức Hồng Hà (2008), Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Bộ luật Lao động, (Sách tham khảo), Nxb. Thống kê, Hà Nội, năm 2008 (506 trang). Quyết định xuất bản số 1021-2008/CXB/17-76/TK của Cục Xuất bản cấp ngày 10-11-2008.

4.11. Viết riêng: Đỗ Đức Hồng Hà (2009) Tra cứu Bộ luật Dân sự năm 2005, (Sách tham khảo), Nxb. Lao động, Hà Nội, năm 2009 (808 trang). Quyết định xuất bản số 192-2009/CXB/46-07/LĐ của Cục Xuất bản cấp 13-3-2009.

4.12. Viết riêng: Đỗ Đức Hồng Hà (2009), Bài tập Luật hình sự và tố tụng hình sự, Tập 1, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2009. Giấy chấp nhận kế hoạch xuất bản 116-2009/CXB/89-10/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 28-01-2009 (Tổng số 328 trang).

4.13. Viết riêng: Đỗ Đức Hồng Hà (2009), Dạy - học môn Luật hình sự Việt Nam theo tín chỉ, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2009. Kế hoạch xuất bản số: 232-2009/CXB/50-52/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 18/3/2009 (Tổng số 444 trang).

4.14. Viết chung: Đỗ Đức Hồng Hà (2009), Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2009. Kế hoạch xuất bản số: 698-2009/CXB/01-237/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 03/8/2009 (Tổng số 348 trang). Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Hồi.

4.15. Viết riêng: Đỗ Đức Hồng Hà (2009), Chỉ dẫn, tra cứu Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 (tái bản có bổ sung), (Sách tham khảo), Nxb. Thống kê, Hà Nội, năm 2009 (656 trang). Quyết định xuất bản số 192QĐ/TK-569-2008/CXB/13-29/TK của Cục Xuất bản cấp ngày 02-7-2008.

4.16. Viết chung: Đỗ Đức Hồng Hà (2009), Chuyên đề: "Hoàn thiện chế định án treo đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển" trong Tên sách: Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, (Sách chuyên khảo), Chủ biên: GS.TS. Lê Minh Tâm, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2009, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 219-244.

4.17. Chủ biên: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành (sửa đổi, bổ sung ngày 19 tháng 6 năm 2009) - Câu hỏi, tình huống thực tiễn và gợi ý trả lời, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, năm 2010. Giấy phép xuất bản số: 1096-2009/CXB/14-07/HĐ cấp ngày 30 tháng 11 năm 2009 (tổng số 400 trang).

4.18. Viết riêng: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Chỉ dẫn tra cứu Bộ luật Hình sự năm 1999 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009), Nxb. Thời đại, Hà Nội, năm 2010. Quyết định xuất bản số: 243/QĐ/TĐ-728-2009/CXB/64/1-08/TĐ của Cục Xuất bản cấp ngày 14 tháng 8 năm 2009. In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2010 (tổng số 833 trang).

4.19. Tham gia viết chuyên đề: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Mối quan hệ giữa quyền con người với Luật Thi hành án hình sự Việt Nam" trong Tên sách: Quyền con người tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học, Tập II, Chủ biên: GS.TS. Võ Khánh Vinh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, năm 2010, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 242-285.

4.20. Viết chung với TS. Phan Chí Hiếu: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Hỏi - đáp về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2010. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 338-2010/CXB/98-98/NXBCTQG. Quyết định xuất bản số: 4122-QĐ/NXBCTQGST, ngày 27-4-2010. In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2010 (tổng số 148 trang).

4.21. Viết chung với TS. Bùi Thị Đào: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Chỉ dẫn tra cứu Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2008), Nxb. Lao động - Xã hội, Hà Nội, năm 2010. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 263-2010/CXB/05-66/LĐXH. Quyết định xuất bản số 157 ngày 19/3/2010. In xong và nộp lưu chiểu năm 2010 (tổng số 1232 trang).

4.22. Tham gia viết chuyên đề: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Mục đích, vai trò, ý nghĩa, phạm vi giáo dục quyền con người" trong Tên sách: Giáo dục quyền con người - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Chủ biên: GS.TS. Võ Khánh Vinh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, năm 2010, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 47-61.

4.23. Tham gia viết chuyên đề: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), "Giáo dục quyền con người trong Luật Thi hành án hình sự Việt Nam" trong Tên sách: Giáo dục quyền con người - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Chủ biên: GS.TS. Võ Khánh Vinh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, năm 2010, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 298-308.

4.24. Viết chung với TS. Trịnh Tiến Việt: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Hỏi - đáp về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2010. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 163-2010/CXB/96-96/NXBCTQG. Giấy phép xuất bản số: 4355-QĐ/NXBCTQGST, ngày 18-6-2010. In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2010 (tổng số 170 trang).

4.25. Viết chung: Tìm hiểu Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam và những văn bản hướng dẫn thi hành (phân tích, bình luận và chú giải), Chủ biên: TS. Trần Minh Hưởng, Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2010, Nxb. Lao động, Hà Nội.

4.26. Viết chung: Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân theo luật hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo), Chủ biên: TS. Trịnh Tiến Việt, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

4.27. Viết chung với TS. Phan Chí Hiếu: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Chỉ dẫn áp dụng, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2010. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 535-2010/CXB/09-158/TP, ngày 03-6-2010. In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2010 (tổng số 788 trang).

4.28. Viết chung: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Bình luận khoa học Luật Thi hành án hình sự và các quy định mới nhất về thi hành án hình sự, Chủ biên: TS. Trần Minh Hưởng, Học viện Cảnh sát nhân dân, Nhà xuất bản Thời đại, Hà Nội, năm 2010.

4.29. Viết chung: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Hỏi - đáp về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2010.

4.30. Tham gia biên soạn (2011), Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật, Đồng chủ biên: ThS. Đoàn Thị Tố Uyên, Viện Đại học Mở Hà Nội, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011, Viết chung vấn đề 1 “Khái quát môn học Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật” với ThS. Đoàn Thị Tố Uyên, (từ trang 6-44), Số giấy phép xuất bản: 491-2011/CXB/05-259/TP (284 trang).

4.31. Chủ biên (2011), Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, Viện Đại học Mở Hà Nội, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011, Viết riêng vấn đề 10 “Thi hành bản án và quyết định của Tòa án”, (từ trang 207-273), Số giấy phép xuất bản: 491-2011/CXB/04-259/TP (328 trang).

4.32. Viết chung với TS. Hoàng Minh Hà: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Chỉ dẫn tra cứu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, (Sách tham khảo), Nxb. Lao động - Xã hội, Hà Nội, năm 2010 (696 trang). Quyết định xuất bản số 251/QĐ-NXBLĐXH của Nhà xuất bản cấp ngày 24/6/2010. Kế hoạch xuất bản số 505-2010/CXB/04-133/LĐXH.

4.33. Viết chung với THS. Nguyễn Kim Chi: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Hỏi - đáp về các tội xâm phạm sở hữu, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2010. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 886-2010/CXB/23-105/NXBCTQG. Giấy phép xuất bản số: 4993-QĐ/NXBCTQG, ngày 28-12-2010. In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2010 (tổng số 68 trang).

4.34. Đồng chủ biên với TS. Nguyễn Vũ Tiến: Đỗ Đức Hồng Hà (2010), Hỏi - đáp một số vấn đề về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2010. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 886-2010/CXB/24-105/NXBCTQG. Quyết định xuất bản số: 4996-QĐ/NXBCTQG, ngày 29-12-2010. In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2011 (tổng số 92 trang).

4.35. Đồng chủ biên với THS. Nguyễn Kim Chi: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Tình huống pháp luật các tội phạm về ma túy, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011. Kế hoạch xuất bản số: 94011/CXB/08-16/TP. Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 19/01/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2011 (tổng số 76 trang).

4.36. Đồng chủ biên với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi - đáp về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011. Kế hoạch xuất bản số: 306-2011/CXB/04-79/TP. Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 28/3/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2011 (tổng số 64 trang).

4.37. Tham gia viết: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự ở Việt Nam (Sách chuyên khảo), Nxb. Lao động, Hà Nội, năm 2011. Đồng chủ biên: TS. Trần Minh Hưởng - TS. Trịnh Tiến Việt, Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số: 355-2011/CXB/20-29/LĐ của Cục Xuất bản. Quyết định xuất bản số: 174/QĐLK-LĐ ngày 14/4/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2011 (tổng số 584 trang).

4.38. Tham gia viết: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Chương 10, trang 255-310 và Chương 17, trang 502-590), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên, Kế hoạch xuất bản số: 208-2011/CXB/36-56/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 02/3/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2011 (tổng số 780 trang).

4.39. Đồng tác giả với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi - đáp về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 433-2011/CXB/46-04/CTQG. Quyết định xuất bản số: 476-QĐ/NXBCTQG, ngày 15-6-2011. In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2011 (tổng số 68 trang).

4.40. Đồng tác giả với THS,NCS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi - đáp về Luật Lý lịch tư pháp, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 433-2011/CXB/48-04/CTQG. Quyết định xuất bản số: 511-QĐ/NXBCTQG, ngày 24-6-2011. In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2011 (tổng số 88 trang).

4.41. Đồng tác giả với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến và THS. Nguyễn Kim Chi: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi - đáp về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011. Đăng ký kế hoạch xuất bản số: 308-2011/CXB/81-03/CTQG. Quyết định xuất bản số: 634-QĐ/NXBCTQG, ngày 04-7-2011. In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2011 (tổng số 184 trang).

4.42. Đồng chủ biên với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi - đáp về Luật Trợ giúp pháp lý, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011. (tổng số 82 trang). Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 433-2011/CXB/44-04/NXBCTQG. Quyết định xuất bản số: 647-QĐ/NXBCTQG cấp ngày 07-7-2011. In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2011 (tổng số 268 trang).

4.43. Đồng chủ biên với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi - đáp Luật Người cao tuổi, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 583-2011/CXB/48-05/CTQG. Giấy phép xuất bản số: 755-QĐ/NXBCTQG, ngày 10/8/2011. In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2011 (tổng số 116 trang).

4.44. Viết chung với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 583-2011/CXB/46-05/CTQG. Giấy phép xuất bản số: 773-QĐ/NXBCTQG, ngày 12/8/2011. In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2011 (tổng số 76 trang).

4.45. Đồng chủ biên với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Chỉ dẫn áp dụng Luật Người cao tuổi, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011. Kế hoạch xuất bản số: 491-2011/CXB/03-259/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 18/5/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2011 (tổng số 116 trang).

4.46. Đồng chủ biên với THS. Nguyễn Kim Chi: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi - đáp về các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011. Kế hoạch xuất bản số: 541-2011/CXB/03-282/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 27/5/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2011 (tổng số 60 trang).

4.47. Đồng chủ biên với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Chỉ dẫn áp dụng, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập Luật Cán bộ, công chức, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011. Kế hoạch xuất bản số: 332-2011/CXB/03-112/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 06/4/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2011 (tổng số 604 trang).

4.48. Đồng tác giả với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến, THS,NCS. Đỗ Đức Hồng Quang, THS,NCS. Đỗ Minh Lan & THS,NCS. Nguyễn Xuân Lưu: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Chỉ dẫn áp dụng, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập Luật Phòng, chống tham nhũng, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011. Kế hoạch xuất bản số: 332-2011/CXB/02-282/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 06/4/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2011 (tổng số 328 trang).

4.49. Viết chung với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến và THS. Trần Thái Hà: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Chỉ dẫn áp dụng, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật phòng, chống mại dâm, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, năm 2011. Đăng ký kế hoạch xuất bản số: 802-2011/CXB/35-08/HĐ, ngày 04-8-2011. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2011 (tổng số 200 trang).

4.50. Viết chung với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến, THS.NCS. Nguyễn Văn Giang, THS.NCS. Đỗ Minh Lan, THS. Nguyễn Thị Ngọc Linh, THS.NCS. Nguyễn Xuân Lưu: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Chỉ dẫn áp dụng, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật hình sự và thi hành án hình sự về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, năm 2011. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 802-2011/CXB/43/06-08/HĐ. Quyết định xuất bản số 171-2011/QĐ-HĐ. In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2011 (tổng số 256 trang).

4.51. Viết chung với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi đáp pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011. Kế hoạch xuất bản số: 541-2011/CXB/02-282/TP. In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2011 (tổng số 72 trang).

4.52. Viết chung với PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi đáp pháp luật về trật tự công cộng, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011. Kế hoạch xuất bản số: 541-2011/CXB/01-282/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 27/5/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2011 (tổng số 166 trang).

4.53. Viết chung với THS.NCS. Nguyễn Văn Giang, THS.NCS. Đỗ Minh Lan, THS.NCS. Nguyễn Xuân Lưu: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Hỏi - đáp về Luật Doanh nghiệp, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011. Kế hoạch xuất bản số: 491-2011/CXB/02-259/TP. In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2011 (tổng số 248 trang).

4.54. Chủ biên: Đỗ Đức Hồng Hà (2011), Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Nxb. Tư pháp, năm 2011. Kế hoạch xuất bản số: 1068-2011/CXB/05-480/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 22/9/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2011 (tổng số 436 trang).

4.55. Viết chung với THS.NCS. Nguyễn Văn Giang, THS.NCS. Đỗ Minh Lan, THS.NCS. Nguyễn Xuân Lưu: Đỗ Đức Hồng Hà (2012), Hỏi đáp về an toàn thực phẩm, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2012. Kế hoạch xuất bản số: 839-2011/CXB/03-406/TP được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký ngày 08/8/2011. In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2011 (tổng số 92 trang).

4.56. Viết chung với THS. Nguyễn Thị Thu Hằng: Đỗ Đức Hồng Hà (2012), Cẩm nang y tế trường học Hướng dẫn học sinh phòng tránh các bệnh truyền nhiễm trong xã hội (Dành cho giáo viên), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2012. Số xuất bản: 377-2012/CXB/03-58/ĐHQGHN, ngày 30/3/2012. Quyết định xuất bản số: 115 LK-XH/QĐ-NXBĐHQGHN. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2012 (tổng số 192 trang).

4.57. Chủ biên: Đỗ Đức Hồng Hà (2013), Hỏi đáp pháp luật về Bộ luật Hình sự hiện hành, Nxb. Tư pháp. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2013 (tổng số 692 trang).

4.58. Chủ biên: Đỗ Đức Hồng Hà (2013), Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự hiện hành, Nxb. Tư pháp. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2013 (tổng số 928 trang).

4.59. Tham gia: Đỗ Đức Hồng Hà (2013), Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành, Nxb. Tư pháp. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2013 (tổng số 871trang).

4.60. Chủ biên: Đỗ Đức Hồng Hà (2014), Bài tập luật hình sự, câu hỏi và gợi ý trả lời, Nxb. Công an nhân dân. In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2014 (tổng số 428 trang).

4.61. Tham gia: Đỗ Đức Hồng Hà (2014), Bài tập luật tố tụng hình sự, câu hỏi và gợi ý trả lời, Nxb. Công an nhân dân. In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2014 (tổng số 391 trang).

4.62. Chủ biên: Đỗ Đức Hồng Hà (2014), Hỏi đáp pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam hiện hành, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2014. Kế hoạch xuất bản số: 64-2014/CXB/14-01/TP được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký ngày 09/01/2014. Quyết định xuất bản số 16/QĐ-XBTP ngày 20/02/2014 của Giám đốc Nhà Xuất bản Tư pháp. In xong và nộp lưu chiểu năm 2014 (tổng số 440 trang).

4.63. Chủ biên: Đỗ Đức Hồng Hà (2014), Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2014. Kế hoạch xuất bản số: 64-2014/CXB/17-01/TP được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký ngày 09/01/2014. Quyết định xuất bản số 17/QĐ-XBTP ngày 20/02/2014 của Giám đốc Nhà Xuất bản Tư pháp. In xong và nộp lưu chiểu năm 2014 (tổng số 252 trang).

4.64. Tham gia viết cùng PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên và TS. Lê Lan Chi: Đỗ Đức Hồng Hà (2015), Giáo trình Kỹ năng tranh tụng của luật sư trong một số vụ án hình sự, Chương 2. Kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2015. Số xác nhận đăng ký xuất bản: 2712-2014/CXBIPH/02-416/TP được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký ngày 22/12/2014. Quyết định xuất bản số 247/QĐ-XBTP ngày 31/12/2014 của Giám đốc Nhà Xuất bản Tư pháp. In xong, nộp lưu chiểu quý I năm 2015 (tổng số 380 trang) (Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên).

5. Số giờ giảng dạy sau đại học:

5.1. Năm 2008: giảng 45 tiết; trong đó:

- 5 tiết giảng cho Đại học Luật Hà Nội

Chuyên đề: Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội (5 tiết).

- 20 tiết giảng cho Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

Chuyên đề 1: Các nguyên tắc của luật hình sự (5 tiết);

Chuyên đề 2: Chính sách hình sự (5 tiết);

Chuyên đề 3: Các biện pháp cưỡng chế trong tố tụnh hình sự (5 tiết);

Chuyên đề 4: Các giai đoạn tố tụng hình sự (5 tiết).

- 20 tiết giảng cho Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 1: Những vấn đề lý luận chung về nguyên tắc của luật hình sự (5 tiết);

Chuyên đề 2: Những vấn đề lý luận chung về luật tố tụng hình sự (10 tiết);

Chuyên đề 3: Vấn đề áp dụng nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự (5 tiết).

5.2. Năm 2009: giảng 35 tiết; trong đó:

- 5 tiết giảng cho Đại học Luật Hà Nội

Chuyên đề: Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội (5 tiết).

- 15 tiết giảng cho Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Chuyên đề 1: Những vấn đề lý luận về hình phạt (5 tiết).

Chuyên đề 2: Những vấn đề lý luận về thi hành án hình sự (5 tiết).

Chuyên đề 3: Các giai đoạn tố tụng hình sự (5 tiết).

- 15 tiết giảng cho Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị-hành chính quốc gia

Chuyên đề 1: Những vấn đề lý luận về luật tố tụng hình sự (10 tiết).

Chuyên đề 2: Tranh tụng trong tố tụng hình sự (5 tiết).

5.3. Năm 2010: giảng 25 tiết; trong đó:

- 10 tiết giảng cho Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Chuyên đề 1: Dự báo tình hình tội phạm (5 tiết).

Chuyên đề 2: Kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm (5 tiết).

- 15 tiết giảng cho Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị-hành chính quốc gia

Chuyên đề 1: Những vấn đề lý luận về luật tố tụng hình sự (10 tiết).

Chuyên đề 2: Tranh tụng trong tố tụng hình sự (5 tiết).

5.4. Năm 2011: giảng 15 tiết; trong đó:

- 15 tiết giảng cho Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Chuyên đề 1: Pháp luật hình sự một số nước trên thế giới (5 tiết).

Chuyên đề 2: Dự báo tình hình tội phạm (5 tiết).

Chuyên đề 3: Kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm (5 tiết).

5.5. Năm 2014: giảng 60 tiết; trong đó:

- 60 tiết giảng cho Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chuyên đề: Tình hình tội phạm - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

5.6. Năm 2015: giảng 180 tiết; trong đó:

- Học viện Cảnh sát: 32 tiết (Chuyên đề 2: Tội phạm trong luật hình sự Việt Nam; Chuyên đề 6: Một số vấn đề cần chú ý khi áp dụng phần các tội phạm (từ Chương 11 đến Chương 15)

- Học viện Khoa học xã hội: 180 tiết (Chương 1: Tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay)

6. Số giờ giảng dạy Thẩm phán, Kiểm sát, Luật sư:

6.1. Năm 2009: giảng 45 tiết.

6.2. Năm 2010: giảng 55 tiết.

6.3. Năm 2011: giảng 65 tiết.

6.4. Năm 2012: giảng 75 tiết.

6.5. Năm 2013: giảng 80 tiết.

6.6. Năm 2014: giảng 80 tiết.

6.7. Năm 2015: giảng 80 tiết.

7. Số luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ hướng dẫn:

7.1. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Học viên Nguyễn Huy Tài; Đề tài “Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật hình sự Việt Nam”; Theo Quyết định số 329/QĐ-NNPL, ngày 05 tháng 12 năm 2008 do Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Việt Hương ký (9,4 điểm).

7.2. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an: Học viên Nguyễn Việt Hưng; Đề tài “Đảm bảo quyền bào chữa của bị can trong hoạt động điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; Theo Quyết định số 99/QĐ-T32-SĐH, ngày 12 tháng 01 năm 2009 do Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Trung Thành ký (9,7 điểm) - bảo vệ ngày 22-01-2010.

7.3. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Học viên Nguyễn Thanh Tùng; Đề tài “Áp dụng án treo trong hoạt động xét xử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; Theo Quyết định số 146/QĐ-NNPL, ngày 03 tháng 11 năm 2009 do Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Như Phát ký.

7.4. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Học viên Phạm Thị Mỹ Hương; Đề tài “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 - Lý luận và thực tiễn”; Theo Quyết định số 146/QĐ-NNPL, ngày 03 tháng 11 năm 2010 do Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Như Phát ký.

7.5. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an: Học viên Đặng Mạnh Hùng; Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra các vụ án buôn bán người ở Việt Nam”; Theo Quyết định số 2415/QĐ-T32-SĐH, ngày 08 tháng 12 năm 2009 do Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Xuân Yêm ký.

7.6. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Học viên Trần Thị Thu Trang; Đề tài “Dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam”; Theo Quyết định số 242/QĐ-KL, ngày 29 tháng 4 năm 2010 do Phó Chủ nhiệm Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế ký.

7.7. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Học viên Vũ Thùy Lân; Đề tài “Mặt chủ quan của tội phạm với tư cách là một yếu tố cấu thành tội phạm”; Theo Quyết định số 243/QĐ-KL, ngày 29 tháng 4 năm 2010 do Phó Chủ nhiệm Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế ký.

7.8. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Trường Đại học Luật Hà Nội: Học viên Nguyễn Mạnh Hùng; Đề tài “Phòng ngừa tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; thuộc chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm, mã số 60 38 70 theo Quyết định số 870/QĐ-ĐHLHN-SĐH, ngày 04 tháng 6 năm 2010 do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội PGS.TS. Hoàng Thế Liên ký.

7.9. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an: Học viên Đoàn Công Minh; Đề tài “Nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”; Theo Quyết định số 2651/QĐ-T32-SĐH, ngày 20 tháng 12 năm 2010 do Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Xuân Yêm ký.

7.10. Đã hướng dẫn thành công 01 luận án tiến sỹ cho Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viên Nguyễn Minh Chiêu; Đề tài "Phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay". Theo Thư mời, ngày 02 tháng 11 năm 2009 do Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Xuân Yêm ký.

7.11. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an: Học viên Lê Quang Tuấn; Đề tài “Hoạt động phòng ngừa tội phạm chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”; Theo Quyết định số 2407/QĐ-T32-SĐH, ngày 23 tháng 11 năm 2010 do Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Xuân Yêm ký.

7.12. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Học viên Dương Đức Chính; Đề tài “Tội đào ngũ trong Luật hình sự Việt Nam”; Theo Quyết định số 727/QĐ-T32-SĐH, ngày 29 tháng 10 năm 2009 do Phó Chủ nhiệm Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế ký.

7.13. Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho học viên Nguyễn Hương Lê đề tài: “Đào tạo, bồi dưỡng công chức ở tỉnh Tuyên Quang”.

7.14. Đang hướng dẫn 01 luận án tiến sỹ cho Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an: Học viên Phạm Thị Thùy; Đề tài "Hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát nhân dân trong điều tra các vụ án cố ý gây thương tích". Theo Quyết định số 357/QĐ-T32-SĐH, ngày 14 tháng 4 năm 2011 do Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm ký.

7.15. Đang hướng dẫn 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an: Học viên Nguyễn Thái Bình; Đề tài “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra trong điều tra các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; Theo Quyết định số 1623/QĐ-T32-SĐH, ngày 14 tháng 12 năm 2012 do Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Xuân Yêm ký.

7.16. Đang hướng dẫn 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an: Học viên Đoàn Nam Trung; Đề tài “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự tại Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 4”; Theo Quyết định số 1623/QĐ-T32-SĐH, ngày 14 tháng 12 năm 2012 do Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Xuân Yêm ký.

7.17. Đang hướng dẫn 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Học viên Nguyễn Minh Ngọc; Đề tài “Đấu tranh phòng, chống tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; theo Quyết định số 123/QĐ-HVKHXH, ngày 29 tháng 3 năm 2013 do Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, GS.TS. Võ Khánh Vinh ký.

7.18. Đang hướng dẫn 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Học viên Lê Văn Long; Đề tài “Đấu tranh phòng, chống tội giao cấu và dâm ô với trẻ em trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; theo Quyết định số 123/QĐ-HVKHXH, ngày 29 tháng 3 năm 2014 do Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, GS.TS. Võ Khánh Vinh ký.

7.19. Đang hướng dẫn 01 luận văn thạc sỹ cho Đại học Huế: Học viên Lê Thị Linh, đề tài: “Pháp luật về giải quyết việc làm - Thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị” theo Quyết định số 2082/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 11 năm 2014 do Phó Giám đốc Đại học Huế Lê Văn Anh ký.

7.20. Đang hướng dẫn 01 luận văn thạc sỹ cho Đại học Huế: Học viên Nguyễn Quang Tuyển, đề tài: “Sắp xếp, chuyển đổi mô hình hợp tác xã trong nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 - Từ thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình” theo Quyết định số 2082/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 11 năm 2014 do Phó Giám đốc Đại học Huế Lê Văn Anh ký.

7.21. Đang hướng dẫn 01 luận văn thạc sỹ cho Đại học Huế: Học viên Lê Thị Linh, đề tài: “Pháp luật về giải quyết việc làm - Thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị” theo Quyết định số 2082/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 11 năm 2014 do Phó Giám đốc Đại học Huế Lê Văn Anh ký.

7.22. Đang hướng dẫn 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Học viên Phan Thị Tình; Đề tài “Đấu tranh phòng, chống tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội”; theo Quyết định số 350/QĐ-HVKHXH, ngày 02 tháng 02 năm 2015 do Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, GS.TS. Võ Khánh Vinh ký.

7.23. Đang hướng dẫn 01 luận văn thạc sỹ cho Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Học viên Trần Quốc Dương; Đề tài “Định tội danh trong trường hợp đồng phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội”; theo Quyết định số 359/QĐ-HVKHXH, ngày 02 tháng 02 năm 2015 do Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, GS.TS. Võ Khánh Vinh ký.

8. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa cấp bộ:

Hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2008, Đề tài: “Tội phạm công nghệ cao - vấn đề đáng báo động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Sinh viên Nguyễn Thị Phương, HS30D, Đạt giải Ba.

9. Công việc khác:

9.1. Tham gia Tổ thư ký của Bộ Tư pháp sơ kết thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, theo Quyết định số 881/QĐ-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ký.

9.2. Tham gia Tổ thư ký của Bộ Tư pháp xây dựng Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn từ năm 2011-2020, theo Quyết định số 2455/QĐ-BTP ngày 27 tháng 9 năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ký.

9.3. Tham gia Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015 của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền ký.

9.4. Tham gia Tổ biên tập của Bộ Tư pháp xây dựng: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật Phòng, chống mua bán người; góp ý Luật Thi hành án hình sự và một số văn bản hướng dẫn thi hành các Bộ luật, Luật khác.

9.5. Tham gia Ban ISO của Văn phòng Bộ Tư pháp theo Quyết định số 302/VP-TCHC ngày 05 tháng 5 năm 2011 do Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn ký.

9.6. Tham gia Nhóm giúp việc Tổ nghiên cứu giúp Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định số 37-QĐ/BCS ngày 09 tháng 5 năm 2011 thành lập Tổ nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 do Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên ký.

9.7. Phó Tổ trưởng Tổ Công tác xây dựng Trường Trung cấp Luật tại tỉnh Quảng Bình, theo Quyết định số 1417/QĐ-BTP ngày 12 tháng 8 năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ký.

9.8. Tham gia Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020, theo Quyết định số 3693/QĐ-BTP ngày 05 tháng 9 năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ký.

9.9. Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban soạn thảo ấn phẩm "Giới thiệu Bộ Tư pháp Việt Nam", theo Quyết định số 1451/QĐ-BTP ngày 19 tháng 8 năm 2011 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính ký.

9.10. Tham gia Tiểu nhóm 2 thực hiện công tác truyền thông về tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, theo Quyết định số 426/QĐ-N1-TGV ngày 11 tháng 11 năm 2011 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn ký.

9.11. Phó Tổ trưởng thường trực Tổ Công tác xây dựng Trường Trung cấp Luật tại tỉnh Sơn La, theo Quyết định số 191/QĐ-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ký.

9.12. Thành viên Tổ biên tập Bộ luật Hình sự (sửa đổi), theo Quyết định số 344/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ký.

9.13. Thành viên Ban xây dựng Đề án đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học, theo Quyết định số 2369/QĐ-ĐHLHN ngày 27 tháng 11 năm 2012 do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Phan Chí Hiếu ký.

9.14. Thành viên Hội đồng thẩm định xây dựng Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp, theo Quyết định số 2594/QĐ-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ký.

9.15. Tổ trưởng Tổ Biên tập Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp, theo Quyết định số 94/QĐ-BTP ngày 21 tháng 02 năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ký.

9.16. Uỷ viên Ban Biên tập sách “Đào tạo nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp Việt Nam”, theo Quyết định số 580/QĐ-ĐHLHN ngày 11 tháng 3 năm 2015 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu ký.

10. Khen thưởng - kỷ luật:

10.1. Cá nhân

10.1.1. Về Đảng

Giấy khen Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2013, theo Quyết định số 17-QĐ/ĐU ngày 12/02/2014 do Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng ký.

10.1.2. Về chính quyền

 

TT

 

 

 

Danh hiệu, hình thức khen thưởng

 

 

 

Số quyết định, ngày, tháng, năm

 

1.

Danh hiệu thi đua

 

 

 

 

1.1

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2012

Quyết định số 146/QĐ-TCLĐH ngày 05/12/2012

 

1.2

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2013

Quyết định số 447/QĐ-TCLĐH ngày 15/11/2013

1.3

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014

Quyết định số 861/QĐ-TCLĐH ngày 17/11/2014

 

2.

 Hình thức khen thưởng

 

 

 

 

2.1

Bằng khen của Bộ trưởng năm 2013

Quyết định số 3173/QĐ- BTP ngày 31/12/2013

2.2.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 201/QĐ- UBND ngày 26/01/2015

2.3.

Giấy khen của Giám đốc Học viện Tư pháp (đạt danh hiệu “Điển hình tiên tiến Học viện Tư pháp (2010-2015)”

Quyết định số 508/QĐ- HVTP ngày 27/5/2015

 

 

 

 

       

10.2. Tập thể

Với những kết quả đã đạt được, trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, đã góp phần đưa Chi bộ và Nhà trường đạt những kết quả đáng ghi nhận với các danh hiệu và hình thức khen thưởng sau:

10.2.1. Về Đảng

Tập thể chi bộ được công nhận danh hiệu: “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”.

10.2.2. Về chính quyền

- Tập thể lao động tiên tiến năm 2012.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 do Bộ trưởng ký.

- Trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2013-2014 do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký ngày 15/9/2014.

10.2.3. Về công đoàn

Tập thể công đoàn được công nhận danh hiệu: “Tập thể công đoàn vững mạnh xuất sắc”.

10.2.4. Về đoàn thanh niên

Tập thể chi đoàn được công nhận danh hiệu: “Tập thể chi đoàn đạt nhiều thành tích”.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2015

XÁC NHẬN CHỮ KÝ CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - HỌC VIỆN TƯ PHÁP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH

 

 

 

 

TS. Đỗ Đức Hồng Hà

 

 
Luật cộng đồng
Tìm kiếm
Văn bản pháp quy
Giới thiệu
Địa chỉ liên lạc
Văn phòng hà nội:
P307, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Email:hanoi@cmwlaw.vn
VP Hồ Chí Minh:
480/15A Nguyễn Cư Trinh, P9, Q10, TPHCM
Email: hcm@cmwlaw.vn
Tel: 04.2220.9868/69 - 08.3837.4998 Fax: 04.2220.9539/ 08.6269.4166
Khách trực tuyến
Số người đang xem: 31
Số người đã xem trong ngày: 571
Tổng số người đã xem: 1996497
Copyright 2010 by Công ty Luật Cộng Đồng