Giới thiệu

LUẬT CỘNG ĐỒNG TS.LUẬT GIA ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

- Họ và tên: Đỗ Đức Hồng Hà                         Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 30 tháng 8 năm 1969                              Nơi sinh: Hà Nội

- Quê quán: Hải Dương                                                Dân tộc: Kinh

- Học vị cao nhất: Tiến sỹ                               

- Năm nhận học vị: 2007                                             Nước nhận học vị: Việt Nam

- Chức danh khoa học cao nhất:                                  Năm bổ nhiệm:

- Chức vụ:

+ Nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp;

+ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV, Ủy viên thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội khóa XIV

+ Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

+ Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

- Địa chỉ cơ quan: Phòng 914, tầng 9, Trụ sở Văn phòng Quốc hội, số 22, đường Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ nhà riêng: Số nhà số 6, ngõ 175, ngách 42, đường Lạc Long Quân, tổ 4, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại cơ quan: 04 48533

- Điện thoại cá nhân: 012.567.38888 hoặc 09 15 12 10 16

- Email cá nhân: doduchongha@gmail.com                            

- Email cơ quan: doduchongha@qh.gov.vn                            

- Webside: http://luatcongdong/

- Số chứng minh nhân dân: 011866038, cấp ngày 04/6/2009, tại Hà Nội

- Số hộ chiếu: S1143160. Ngày cấp: 30/10/2014. Có giá trị đến: 30/10/2019.

- Cơ quan cấp: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

- Mã số thuế: 8019326521

- Tài khoản:

+ Đỗ Đức Hồng Hà, 1500215093190, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

- Trưởng bộ môn Luật hình sự, Khoa luật, Viện Đại học Mở Hà Nội

- Nguyên Ủy viên Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012-2016; Phó Trưởng ban Pháp luật hình sự

- Giảng viên kiêm chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Cảnh sát nhân dân; Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Học viện Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Mở Đại học Huế; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyển thông; Trường Đào tạo cán bộ Thanh tra...

- Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp

- Nguyên Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự Học viện Tư

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Cử nhân

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/5/1993

- Số thẻ Đảng viên: 05 04 77 80

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

1.1. Bằng đại học 1: Đại học Luật Hà Nội                  Năm tốt nghiệp: 1991

1.2. Bằng đại học 2: Học viện Hành chính quốc gia                           Năm tốt nghiệp: 2003

1.3. Bằng đại học 3: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

            Năm tốt nghiệp: 2008

2. Sau đại học:

2.1. Bằng Thạc sỹ luật học, chuyên ngành Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

2.2. Bằng Tiến sỹ luật học, chuyên ngành Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

3. Ngoại ngữ: 

Học phương pháp giảng dạy đại học tại Trường Đại học Lund, Vương quốc Thụy Điển (năm 2004).

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 3/1992 đến tháng 01/1994

Làm Nghĩa vụ quân sự tại D8, E18, F325, QĐ2, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Từ tháng 02/1994 đến tháng 4/1995

Làm thủ tục tuyển dụng vào Trường Đại học Luật Hà Nội

Từ tháng 5/1995 đến tháng 11/2009

- Giảng viên Luật hình sự; Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Học và bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ luật học tại Trường Đại học Luật Hà Nội (từ năm 1999-2002);

- Học đại học văn bằng 2 tại Học viện Hành chính quốc gia (từ năm 2001-2003);

- Học phương pháp giảng dạy đại học tại Trường Đại học Lund, Vương quốc Thụy Điển (2004).

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sỹ luật học tại Trường Đại học Luật Hà Nội (từ năm 2003-2007);

- Học đại học văn bằng 3 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (từ năm 2006-2008).

Từ tháng 12/2009 đến tháng 8/2010

Thư ký Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ban Thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp

Từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2012

Chuyên viên chính, Phó Trưởng ban, Ban Thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp

Từ tháng 7/2012 đến tháng 01/2015

Ủy viên Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012-2016; Bí thư Chi bộ; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới của Bộ Tư pháp đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Từ tháng 02/2015 đến tháng 8/2015

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp; Ủy viên Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012-2016; Phó Bí thư Đảng bộ Học viện Tư pháp; Chuyên viên chính; Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp

Từ tháng 9/2015 đến tháng 7/2016

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp; Ủy viên Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012-2016; Phó Bí thư Đảng bộ Học viện Tư pháp; Chuyên viên chính, Giám đốc Học viện Tư pháp

Từ tháng 7/2016 đến nay

+ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV, Ủy viên thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội khóa XIV

+ Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 + Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

 

V. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

1. Ủy viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” theo Nghị quyết số 259/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

2. Ủy viên Tổ công tác tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 theo Công văn số 80/UBTVQH14-TP ngày 13/01/2017

VI. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

1. Cá nhân

1.1. Về Đảng

- Giấy khen Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2013

- Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015,

1.2. Về chính quyền

 

TT

 

Danh hiệu, hình thức khen thưởng

 

Số quyết định, ngày, tháng, năm

 

1.

Danh hiệu thi đua

 

 

1.1

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2012,2013,2014,2015

Quyết định số 146;447;861;1051

 

 

2.

 Hình thức khen thưởng

 

 

2.1

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2013

Quyết định số 3173/QĐ- BTP

ngày 31/12/2013

2.2.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình năm 2014

Quyết định số 201/QĐ- UBND

ngày 26/01/2015

2.3.

Giấy khen của Giám đốc Học viện Tư pháp (đạt danh hiệu “Điển hình tiên tiến Học viện Tư pháp (2010-2015)”

Quyết định số 508/QĐ- HVTP

ngày 27/5/2015

2.4.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

Tháng 10/2016.

       

1.3. Về Công đoàn

- Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp, Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015 do Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng ký ngày 28/01/2016 (Quyết định số 11/QĐ-KTCĐ, ngày 28/01/2016, ghi sổ khen thưởng số 96.

2. Tập thể

Với những kết quả đã đạt được, trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, đã góp phần đưa Chi bộ và Nhà trường đạt những kết quả đáng ghi nhận với các danh hiệu và hình thức khen thưởng sau:

2.1. Về Đảng

Tập thể chi bộ được công nhận danh hiệu: “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”.

2.2. Về chính quyền

- Tập thể lao động tiên tiến năm 2012.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 do Bộ trưởng ký.

- Trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2013-2014 do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký ngày 15/9/2014.

2.3. Về công đoàn

Tập thể công đoàn được công nhận danh hiệu: “Tập thể công đoàn vững mạnh xuất sắc”.

2.4. Về đoàn thanh niên

Tập thể chi đoàn được công nhận danh hiệu: “Tập thể chi đoàn đạt nhiều thành tích”.

 

 

 

XÁC NHẬN CHỮ KÝ

 

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH

 

 

 

 

 

TS. Đỗ Đức Hồng Hà

Luật cộng đồng
Tìm kiếm
Văn bản pháp quy
Giới thiệu
Địa chỉ liên lạc
Văn phòng hà nội:
P307, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Email:hanoi@cmwlaw.vn
VP Hồ Chí Minh:
480/15A Nguyễn Cư Trinh, P9, Q10, TPHCM
Email: hcm@cmwlaw.vn
Tel: 04.2220.9868/69 - 08.3837.4998 Fax: 04.2220.9539/ 08.6269.4166
Khách trực tuyến
Số người đang xem: 13
Số người đã xem trong ngày: 434
Tổng số người đã xem: 2331926
Copyright 2010 by Công ty Luật Cộng Đồng